Charles Barbier

 

A Braille írás elődje a Charles Barbier által kitalált sötétben is olvasható titkos írás.  A látó abc-én alapuló vakírások hibája, hogy a tapintás és hallás közé beiktatja a vakoknál hiányzó látás láncszemet. Az igazi áttörés a Barbier-rendszer, mely Charles Barbier munkája 1819-22-ben. Elrugaszkodott a látó abc-tôl, és pontokat használt. Ô szintén látó volt, egy császári katonatiszt. Nem a vakok számára szerkesztette írását, hanem katonai célból. Alapkövetelménye volt a titkosság, ezért a bárki által olvasható latin betűket elvetette, és megalkotta az "éjszakai írást", ami sötétben is olvasható. Találmányával nem ért el sikert a hadászatban. Rendszerének lényege, hogy a francia abc harminchat betűjét egy 6x6-os négyzetben helyezte el. Megszámozta a sorokat és az oszlopokat, így minden betűt egyértelműen meghatározott egy kétjegyű szám. Ezt a számot két oszlopban elhelyezett pontokkal ábrázolta: az első oszlopban annyi darab pont, amennyi az elsô számjegy értéke, a második oszlopban amennyi a második számjegy értéke. A rendszernek az a hibája, hogy csak betűk rögzítésére alkalmas, nem lehet pl. írásjeleket írni. A másik nagy gond a táblázatos rendszer, ami miatt erőteljesen fonetikus, és nem lehet kibővíteni más nemzetek abc-jére, így nem lehet nemzetközi. Barbier rendszerét többen megpróbálták tökéletesíteni, köztük Gabriel Gauthier, de az ô írásmódja elveszett!