híreink

Meghívó Közgyűlésre

 

dátum: 2023.04.18.

Meghívó
2023. évi Közgyűlésre
Helye: 2800 Tatabánya, Köztársaság útja, Jubileum Sportpark, Sportiroda
Időpontja:   2023. április 29.  (szombat) 10 óra
Napirendi pontok:

  1. Levezető elnök, szavazatszámlálók és jegyzőkönyv hitelesítők megválasztása,
  2. Napirendi pontok jóváhagyása,
  3. Felügyelő Bizottsági beszámoló,
  4. 2022. évi gazdasági és közhasznúsági beszámoló.
  5. A Csörgőlabda Szakosztály 2022. évi beszámolója és a 2023. évi terv ismertetése
  6. Az egyesület 2023. évi pénzügyi tervének ismertetése és elfogadása
  7. A 2024. évi tagdíj összegének megállapítása és elfogadása.
  8. Szabályzatok ismertetése és elfogadása
  9. A Csörgőlabda csapat megalakulásának 10. évfordulójáról való megemlékezés.
  10. Egyebek

A Közgyűlés határozatképessége érdekében megjelenésükre feltétlenül számítunk! Amennyiben a Közgyűlés az eredetileg meghirdetett időpontban nem határozatképes, úgy 30 perc múlva, azonos napirendi pontokkal és helyszínen megismételt Közgyűlést tartunk, mely a megjelent tagok számától függetlenül határozatképes!
Aki az Egyesület dolgozóival szeretne a Közgyűlés helyszínére érkezni, azok számára 2023. április 29-én, szombaton, 9:15-kor gyülekező az iroda előtt.
Kérjük, megjelenésével és aktív részvételével segítse a Közgyűlés munkáját!


VGYKEME elnök