Kedves Sorstársak!

 

Az alábbi pályázati felhívást szeretnénk mindenki figyelmébe ajánlani!

 

Üdvözlettel:

VGYKME Vezetősége

 

vonal.jpg

 

FABINI TEOFIL JÁNOS

ALAPÍTVÁNY

A VAK, GYENGÉNLÁTÓ ÉS SZEMBETEG GYERMEKEK GYÓGYÍTÁSÁÉRT ÉS MEGSEGÍTÉSÉÉRT

H - 1173 BUDAPEST, ÖSSZEFOGÁS U. 12. PF.: 189

OTP  11717009-20062259         TEL./ FAX: 36-1-257-22-27       ADÓSZÁM: 18159800-1-42

E-mail: fabinialap@freemail.hu


 

PÁLYÁZATI KIÍRÁS

TANULMÁNYI ÖSZTÖNDÍJRA

 

 

 „ Fabini Teofil János Alapítvány a vak, gyengénlátó és szembeteg gyermekek gyógyításáért és megsegítéséért”(1173 Budapest, Összefogás u.12. ) pályázatot ír ki egy fő továbbtanuló vak, gyengénlátó vagy szembeteg fiatal részére a

2014/2015  tanévre.

 

A pályázaton való részvétel feltételei:

1.) Vakok személyi járadékában, ill. fogyatékossági támogatásban való részesülés.

2.) Közép- vagy felsőfokú tanintézetben tanulói, ill. hallgatói jogviszony igazolása, vagy közép- ill. felsőfokú nyelvvizsgára felkészülés igazolása.

3.) Szociális rászorultság (családi jövedelemigazolások)

 

A pályázatnak tartalmaznia kell a következőket:

1.) A pályázó neve, személyi adatai (születési hely, -idő, anyja neve, lakcíme)

2.) Az ösztöndíj tervezett felhasználása

3.) A pályázó jelenlegi tanulói jogviszonya

 

A tanulmányi ösztöndíj mértéke személyenként:

100. 000,-Ft.-tól 200. 000,-Ft.-ig terjedhet a pályázatot elnyert tanuló/hallgató szociális rászorultságától függően.

 

A pályázat benyújtásának határideje: 2014. augusztus 31. napja.

 

A pályázatot az Alapítvány postacímére kérjük küldeni:

 

Fabini Alapítvány, 1173 Budapest, Összefogás u. 12.

 

Az ösztöndíjakat az Alapítvány mellett működő szakmai testület ajánlása alapján az Alapítvány kuratóriuma ítéli oda.

Az eredményről minden pályázó értesítést kap szeptember végén.

A pályázattal kapcsolatban további felvilágosítás kérhető a +36/30- 217-48-93 telefonszámon.

 

Budapest, 2014. július 14.

 

                                                                                              Dr. Angyaláti  Enikő sk.

                                                                                                a kuratórium elnöke