Tájékoztató

 

2012. szeptember 8-ai hatállyal módosult a súlyos mozgáskorlátozott személyek személygépkocsi szerzési és átalakítása támogatása

 

 

A súlyos mozgáskorlátozott személyek közlekedési kedvezményeiről szóló 102/2011. (VI. 29.) Korm. rendelet 2012. szeptember 8-ai módosítása alapján a mozgáskorlátozott embereken kívül az értelmi fogyatékos, az autista, a látássérült, valamint a hallássérült emberek is igényelhetik a személygépkocsi szerzési támogatást.

 

A Kormányrendelet módosításával kapcsolatban a legfontosabb változások a következőek:

 

Közlekedési kedvezményben a korábbi szabályok szerint a fogyatékossággal élő személyek közül kizárólag a súlyosan mozgáskorlátozottak részesülhetnek.

A szerzési támogatásra jogosultak körét a Kormányrendelet

·        a 18 év feletti értelmi fogyatékosok, az autisták, a látássérült, valamint a hallássérült személyek esetében a fogyatékossági támogatásban részesülők körével azonosan,

·        a 18 év alatti értelmi fogyatékos, autista, látási fogyatékos, valamint hallási fogyatékos gyermekek esetében a magasabb összegű családi pótlékban részesülők körével azonos módon határozza meg.

 

A jogszabály lehetővé teszi számukra, hogy már idén szerzési támogatást igényelhessenek, ennek érdekében a kérelem a lakóhely szerinti szociális és gyámhivatalnál 2012. szeptember 30-áig nyújtható be, az elbírálásra 2012. december 15-ig kerül sor.

 

A személygépkocsi szerzési támogatás típusai közül az egyéb fogyatékossággal élő személyek a támogatás alábbi formáit igényelhetik:

a) a közúti járművek műszaki megvizsgálásáról szóló rendelet értelmében új járműnek           minősülő személygépkocsi, vagy

b) újnak nem minősülő, de legfeljebb öt éve forgalomba helyezett személygépkocsi.

 

Az egyéb fogyatékosság tényének igazolására az alábbi dokumentumok fogadhatóak el:

aa) a Fot. 23. § (1) bekezdés e) pontja szerinti fogyatékossági támogatás megállapításáról szóló hatósági határozat másolata, vagy a megállapítás alapjául szolgáló hatályos szakhatósági állásfoglalás, szakvélemény másolata, vagy

ab) az Mr. 3. számú mellékletében meghatározott, hatályos igazolás másolata, vagy

ac) a szakértői szerv által (a Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal, továbbiakban: NRSZH) a közlekedőképesség minősítéséről kiadott hatályos szakvélemény másolata, vagy

ad) a súlyos mozgáskorlátozott személy közlekedőképességének minősítését elősegítő, rendelkezésre álló orvosi dokumentáció és egyéb iratok, ha az aa)-ac) alpont szerinti iratok nem állnak rendelkezésre, vagy

ae) a vakok személyi járadékának megállapításáról szóló hatósági határozat vagy a vakok személyi járadékát kérelmező csökkentlátó nyilvántartó lap másolata.

 

A támogatás felhasználására az érintetteknek három hónap áll rendelkezésre.

 

A jogszabály lehetővé teszi, hogy a támogatással – az eddigi legfeljebb négy év helyett - öt éve forgalomba helyezett személygépkocsit lehessen megvásárolni.A kérelemhez az adatlap idekattintva letölthető