A közgyógyellátás új szabályai

 

2006. Július 1-jével új elvet és szabályokat vezettek be a közgyógyellátás rendszerébe. Azonban az alapvető célkitűzés

nem változott, mi szerint a közgyógyellátás a szociálisan rászorult személy részére - egészségi állapota megőrzéséhez és helyreállításához - az egészségügyi szolgáltatásokkal kapcsolatos kiadások kompenzálását szolgáló hozzájárulás. Jelenleg három jogcímen kaphat valaki közgyógyellátási igazolványt:

- alanyi jogon,

- normatív alapon,

- méltányossági alapon.

A közgyógyellátási igazolvánnyal rendelkező ingyenesen jogosult a társadalombiztosítás által támogatott egyes

gyógyszerekre - a megállapított gyógyszerkeret erejéig. Egyes - jogszabályban rögzített - gyógyászati segédeszközökre, beleértve a protetikai és fogszabályozó eszközöket is. Ideértendők a rehabilitációs célból igénybe vett gyógyászati

ellátások (pl. gyógyfürdő) is).

A VÁLTOZÁSOKRÓL

 

Július 1-jével megváltoztak a szabályok, de akinek ezt megelőzően állították ki az igazolványt, azt a 2006. június 30-ig érvényes szabályok szerint használhatja fel. Azonban ebben az esetben is lehet kérni a lakóhely szerint illetékes jegyzőtől

az új szabályozás szerinti jogosultsági megállapítást. A kérelmet az ügyfélszolgálaton kapható nyomtatványon kell beadni!

A tennivalók a következők:

1. a háziorvos kiállít egy igazolást, amely a kérelmező betegségének kódszámát, valamint annak gyógyításához

szükséges hatóanyagok megnevezését, mennyiségét és adagolását, az alkalmazandó terápiához szükséges gyógyító

ellátások megnevezését és mennyiségét tartalmazza. Amennyiben a közgyógyellátást igénylő személyes

gondoskodást nyújtó átmeneti vagy bentlakásos intézményben, ill. gyermek- és ifjúsági intézményben,

nevelőotthonban van, az igazolást az intézmény orvosa állítja ki.

2. A kérelmező az orvosi igazolást kérelméhez csatolja a jövedelemigazolással együtt. (Aki alanyi jogon kapja,

tehát I. vagy II. rokkantsági nyugdíjas, annak nem kell jövedelemigazolás.)

3. A lakóhely szerint illetékes jegyző nyolc napon belül továbbítja az igazolást a megyei (fővárosi) egészségügyi

pénztárnak abban az esetben, ha a jövedelem vizsgálat alapján a kérelmező a jogszabályban előírt jövedelem

feltételeknek megfelelt.

4. Az egészségbiztosítási pénztár megvizsgálja az orvos igazolásában foglaltak szakmai megalapozottságát és

megállapítja azok havi költségét. Ez lesz a kérelmező "havi gyógyszerkerete". A keret maximális havi összegét a

költségvetési törvény határozza meg, ez 2006-ban 12000 Ft/hó/jogosult.

5. Amennyiben a rendszeres havi gyógyszerköltség az 1000 forintot nem éri el, nem állapítható meg "egyéni

gyógyszerkeret"

6. Minden jogosult számára sor kerül "eseti keret" megállapítására is, ennek összege 2006-ban maximum 6000 Ft.

Az elkövetkezendő években az eseti keret összegét szintén az éves költségvetési törvény fogja megállapítani.

7. A jegyző az egészségügyi pénztár szakvéleménye alapján határozatot hoz, melyben megállapítja a

közgyógyellátásra való jogosultságot, ennek kezdőpontját és a gyógyszerkeret összegét (külön az egyéni és az

eseti keretet. A határozatot megküldi a jogosultnak és az egészségbiztosítási pénztárnak.

8. Az igazolványt az egészségbiztosítási pénztár tölti ki, miután nyilvántartásába felveszi a jogosultat. Az igazolvány

postázásáról is az egészségbiztosítási pénztár gondoskodik. Kérelemre személyesen - vagy meghatalmazott útján –

is átvehető az igazolvány. Az egyéni és az egyedi gyógyszerkeret egy évre kerül megállapításra, és az igazolványt is

egy esztendőre állítja ki az egészségbiztosítási pénztár. A megállapított keretösszeg módosításra kerül, ha a

kérelmező esetleges állapotjavulása vagy romlása indokolttá teszi.

A gyógyszer keret az igazolvány érvényességi ideje alatt használható fel. Miután az egészségbiztosítási pénztár nyilvántartásában rögzítette a jogosultakat és a keret összegét, a felhasználási lehetőség a következő:

1. Eseti gyógyszerkeret: a teljes összeg felhasználására lehetőség van a jogosultságkezdő időpontjától.

2. Egyéni gyógyszerkeret: az éves gyógyszerkeret a jogosultság kezdő időpontjától számítva negyedéves

ütemezéssel, egyenlő részletekben használható fel. Amennyiben maradvány összeg van az előző negyedévről, azzal

növekszik a következő negyedévre nyitva álló összeg. Azonban a következő negyedéves keretet előre nem lehet

felhasználni! Ha a gyógyszer térítési díját az egészségbiztosítási pénztár által megnyitott negyedéves keret nem fedezi,

azt a közgyógyellátott fizeti meg.

Az aktuálisan rendelkezésre álló összegről a gyógyszertár ad felvilágosítást a központi adatbázisból szerzett információ

alapján. (Az érintettek a lakóhelyeik szerint illetékes önkormányzat ügyfél szolgálatán kaphatnak további információkat).

 

Bartha Zsuzsanna