A nyugellátások és a baleseti járadék, valamint a nyugdíjszerű rendszeres szociális ellátások emeléséről

 

A nyugellátások és a baleseti járadék, valamint a nyugdíjszerű rendszeres szociális ellátások emeléséről

 

A nyugellátások és a baleseti járadék, valamint a  nyugdíjszerű rendszeres szociális ellátások emeléséről

 

A kormány két rendeletben szabályozta a nyugellátások és a baleseti járadék, valamint a nyugdíjszerű rendszeres szociális ellátások emelését, amelyeket

 

alább kivonatosan ismertetek.

 

Dr. Nagy Sándor

 

224/2006. (XI. 20.) Korm. rendelet

 

a nyugellátások és a baleseti járadék emeléséről

 

1./ 2007. január 1-jétől 4 százalékkal emelkednek a 2007. január 1-jét megelőző időponttól megállapított nyugdíjak, árvaellátás, valamint baleseti hozzátartozói

 

nyugellátások.

 

2./ A 2007. január 1-jét megelőző időponttól megállapított baleseti járadék 2007. január 1-jétől 4 százalékkal emelkedik.

 

3./ A 2006. december 31-ét követő, de 2008. január 1-jét megelőző időponttól megállapításra kerülő öregségi teljes nyugdíj legkisebb összege havi 26 830

 

forint.

 

Megjegyzés: Ezt nevezik a minimál nyugdíjnak, amely alapjául szolgál a fogyatékossági tá-mogatás kiszámításának is.

 

4./ A 2006. december 31-ét követő, de 2008. január 1-jét megelőző időponttól megállapításra kerülő rokkantsági nyugdíj legkisebb összege

 

- a III. rokkantsági csoportban havi 26 830 forint,

 

- a II. rokkantsági csoportban havi 28 040 forint,

 

- az I. rokkantsági csoportban havi 29 070 forint.

 

5./ A 2006. december 31-ét követő, de 2008. január 1-jét megelőző időponttól megállapításra kerülő árvaellátás legkisebb összege havi 22 780 forint.

 

6./ A saját jogú nyugellátás és az özvegyi nyugdíj, baleseti özvegyi nyugdíj 2007. január 1-jétől havi 59 110 forint összeghatárig folyósítható együtt.

 

7./ A rendelet 2007. január 1-jén lép hatályba. A január hónapra járó ellátást az érintettek számára már emelt összegben kell folyósítani.

 

225/2006. (XI. 20.) Korm. rendelet

 

a nyugdíjszerű rendszeres szociális ellátások emeléséről

 

1./ A vakok személyi járadéka havi 13 660 forintra emelkedik.

 

2./ a rokkantsági járadék összege havi 1160 forinttal emelkedik.

 

3./ A 2006. december 31-ét követő időponttól megállapításra kerülő rokkantsági járadék ösz-szege havi 30 130 forint.

 

4./ Azt a személyt, aki több nyugdíjszerű rendszeres szociális ellátásban részesül, az emelések ellátásonként külön-külön is megilletik.

 

5./ Arendelet 2007. január 1-jén lép hatályba. A január hónapra járó ellátást az érintettek szá-mára már emelt összegben kell folyósítani.