Félúton a megoldás

(vakvezető kutya, avagy önálló életvitelt segítő kutya, avagy habilitációs kutya)

 

Hosszú várakozás, sok-sok egyeztetés után komoly eredményt értünk el a vakvezető kutyák intézménybe történő bevihetősége érdekében. Röviden ismertetem a mai helyzetet.

 

Hogyan lesz a vakvezető kutyából önálló életvitelt segítő kutya és habilitációs kutya?

A jelenleg hatályos jogszabályok értelmében öt csoportba sorolják a fogyatékos személyeket:

- látási fogyatékos,

- hallási fogyatékos,

- értelmi fogyatékos,

- autista,

- mozgásszervi fogyatékos.

Az esélyegyenlőségük biztosításáról szóló törvényben foglaltak végrehajtása során kialakult az a szemlélet, miszerint komplexen kell kezelni és megoldani a fogyatékos személyt megillető jogok érvényesítését. Ezt figyelembe véve történt a törvény módosítása az alábbiak szerint:

A közszolgáltatásokhoz való egyenlő esélyű hozzáférés biztosítása érdekében a fogyatékos személy az önálló életvitelét segítő kutyáját - külön jogszabályban meghatározottak szerint - beviheti a közszolgáltatást nyújtó szerv, intézmény, szolgáltató mindenki számára nyitva álló területére.

A törvény a szociális és munkaügyi minisztert hatalmazza fel arra, hogy rendeletben állapítsa meg a fogyatékos személyt önálló életvitelében segítő kutya kiképzésének, vizsgáztatásának és alkalmazhatóságának szabályait.

A rendeletalkotás megkezdődött. A habilitációs kutyák alkalmazásának szabályairól készülő rendelet tervezete a habilitációs kutya fogalmát a következők szerint határozná meg.

Habilitációs kutya: a jogszabályban meghatározott módon, speciálisan kiképzett, nyilvántartásba vett, igazolvánnyal azonosítható eb, amely a fent felsorolt fogyatékos személyek önálló életvitelét az alábbi funkciókban segíti:

- vakvezető kutya, amely a látássérült emberek nyílt és zárt térben történő vezetésére alkalmas,

- mozgássérült segítő kutya, amely a mozgáskorlátozott embert mindennapi tevékenységeinek ellátásában segíti,

- hangot jelző kutya, amely a hallássérült ember számára veszélyt, vagy fontos információt jelentő hangokat jelezi,

- roham-segítő kutya, amely az epilepsziával élő ember vagy más krónikus, rohamszerű állapotoktól veszélyeztetett ember számára a roham során segítséget nyújt,

- személyi segítő kutya, amely a súlyosan fogyatékos embert önálló életvitelében segíti,

- terápiás kutya, amely képes a gyógypedagógiai, pszichológiai, pszichiátriai, konduktív pedagógiai habilitációs, rehabilitációs folyamatban részt venni.

A rendelet megalkotását és hatályba lépését követően a közszolgáltatásokat nyújtó intézményekbe a habilitációs kutya is bevihető lesz.

 

Mit ért a törvény a közszolgáltatás fogalma alatt?

Közszolgáltatás:

a) minden közhatalmi tevékenység - ideértve a hatósági, kormányzati és minden egyéb közigazgatási, valamint igazságszolgáltatási tevékenységet -, továbbá az Országgyűlés, az Országgyűlésnek beszámolással tartozó szervek, az Alkotmánybíróság, az országgyűlési biztosok, az ügyészség, valamint a honvédelmi és rendvédelmi szervek által hatáskörük gyakorlása során kifejtett tevékenység,

b) az állam által fenntartott intézmény által nyújtott közszolgálati műsorszolgáltatás, továbbá oktatási, közművelődési, közgyűjteményi, kulturális, tudományos, szociális, gyermekjóléti, gyermekvédelmi, egészségügyi, sport-, ifjúsági, foglalkoztatási szolgáltatás, ellátás, illetve tevékenység,

c) a helyi és kisebbségi önkormányzat hatásköre gyakorlása során kifejtett minden tevékenység - ideértve különösen a hatósági és egyéb közigazgatási tevékenységet -, valamint a helyi és kisebbségi önkormányzat, a nem állami és egyházi fenntartó, illetőleg az általa fenntartott közfinanszírozásban részesülő intézmény által nyújtott b) pont szerinti szolgáltatás, ellátás, tevékenység,

d) minden ügyfélszolgálati rendszerben működtetett szolgáltató tevékenység, továbbá

e) minden olyan hatósági engedély vagy hatósági kötelezettség alapján végzett nyilvános szolgáltató tevékenység, amely település vagy településrész közellátását szolgálja, használata nem korlátozott, illetve nem korlátozható.

 

Vannak hatályos jogszabályok a vakvezető kutyákról?

Kivonatosan ismertetem a jelenleg érvényben levő rendeleteket.

 

261/2008. (XI. 3.) Korm. rendelet

a vízi személyszállítás feltételeiről

12. § (4) A vízi járműbe bevitt kistestű (legfeljebb 10 kg tömegű) kutyáért a díjszabás legfeljebb a teljes árú menetjegy 50%-ának, nagytestű (10 kg feletti tömegű) kutyáért a díjszabás a teljes árú menetjegy 100%-ának megfelelő összegű viteldíj fizetését írhatja elő, egyéb kézipoggyász fuvarozásáért a hajózási vállalkozás díjat nem követelhet. A vakvezető, a mozgáskorlátozottakat segítő és a rendőrségi kutya szállítása díjmentes.

78/2008. (IV. 3.) Korm. rendelet

a természetes fürdővizek minőségi követelményeiről, valamint a természetes fürdőhelyek kijelöléséről és üzemeltetéséről

7. melléklet a 78/2008. (IV. 3.) Korm. rendelethez

A fürdőhely üzemeltetésének szabályai

7. Állatot a fürdőhely területére bevinni - a kistérségi intézet által engedélyezett őrkutyás biztonsági szolgálat, illetve a vakvezető kutya kivételével - tilos. A fürdőhely területén a fürdési szezonban horgászni nem szabad.

218/1999. (XII. 28.) Korm. rendelet

az egyes szabálysértésekről

3. § (1) Aki a felügyelete alatt álló kutyát

c) szájkosár és póráz nélkül közforgalmú közlekedési eszközön - vakvezető, illetve mozgáskorlátozottakat segítő kutya kivételével - szállítja,

d) élelmiszer-elárusító üzletbe, közfürdő területére vagy játszótérre - vakvezető, illetve mozgáskorlátozottakat segítő kutya kivételével - beenged, illetőleg bevisz,

harmincezer forintig terjedő pénzbírsággal sújtható.

46/1999. (V. 19.) FVM rendelet

egyes állat-egészségügyi igazgatási szolgáltatások díjáról

4. § (1) Teljes tárgyi díjmentességben részesül az ügyfél a határállomási ellenőrzés során

c) látáskárosult beteggel utazó vakvezető eb ki- és beléptetése során;

48/2007. (IV. 26.) GKM rendelet

a belföldi közforgalmú menetrend szerinti vasúti személyszállítás és helyközi (távolsági) autóbusz-közlekedés, valamint a nevelési-oktatási intézmények által rendelt belföldi autóbusz különjáratok legmagasabb díjairól

7. § (3) A vakvezető, a mozgáskorlátozottakat segítő és a rendőrségi kutya szállítása díjtalan.

37/1996. (X. 18.) NM rendelet

a közfürdők létesítésének és üzemeltetésének közegészségügyi feltételeiről

4. § (2) A közfürdő területére állat - az őrkutyás biztonsági szolgálat feladatai ellátásához szükséges kutyát és a vakvezető kutyát kivéve - nem vihető be, illetve állat ott nem tartható.

 

Dr. Nagy Sándor

Látássérültek Észak-alföldi Regionális Egyesülete

elnök