VAKOK ÉS GYENGÉNLÁTÓK KEM EGYESÜLETE

2800 TATABÁNYA, MÁRTÍROK U. 24. FSZ. 1.

Tel: 34/317-559      E-mail: vgykeme@gmail.com    Honlap: www.vgykeme.hu

Fogadónapok: kedd-szerda 10-14; csütörtök 13-17 óráig

Tatabánya, 2015.06.10.                                                                                         Iktatószám: 167/2015/2. sz.

KÖRLEVÉL

Tisztelt Sorstársaink!

Felhívjuk figyelmüket közelgő programjainkra, rendezvényeinkre, melyre mindenkit sok szeretettel várunk!

Dátum                                                      Rendezvény                                      Helyszín

·        Június 25. csütörtök, 16 ó.              Hangverseny                                     Esztergom, Bazilika

·        Június 28. vasárnap, 10 ó.              Halászlé parti (Időpont vált.!)      Kecskéd, Horgásztanya

·        Augusztus 03. hétfő                         Fürdőkirándulás                               Göd-i Termálfürdő

·        Augusztus 24-26.                             3 napos turista tábor                        Pusztamarót. Sólyomfészek

·        Szeptember 07. hétfő, 14-16 ó       Klubnap                                             Tatabánya Közösségi Ház

·        Október 03. szombat, 14-18 ó        Batyus bál (Időpont vált.!)            Tatabánya Közösségi Ház

·        Október 15. csütörtök 16 ó.            Vakok Világnapja                            Kölcsey M.Kp. Oroszlány

·        Október 19. hétfő, 14-16 ó             Klubnap (Őszi sakk)                        Tatabánya Közösségi Ház

Jelentkezés a halászlé partira és a Pusztamaróti  táborba: 06.20-ig, Göd termálfürdőbe: 07.20-ig!

Szeretettel meghívunk minden kedves érdeklődőt, és különösen Esztergom - Dorog térség tagságát a 2015.06.25.-én 16.00-18.00 óráig, az Esztergomi Bazilikában megrendezésre kerülő hangversenyre. Fellép az amerikai Ohio Államból érkező Summit Choral Society zenei kórus ifjusági csoportja. A belépés díjtalan!

A programokkal kapcsolatos  részletes információkról kérjük érdeklődjenek az irodavezetőnél!

Programjainkon való részvétel feltétele a rendezett tagsági viszony!

Klubnapok:

Tatabánya: Minden hónap 2. és 4. hétfő 14 órától 16 óráig, Közösségi Ház

Oroszlány: Minden hónap második csütörtök, 14 órától 16 óráig , Oroszlányi Művelődési Ház

Szolgáltatásaink folyamatosan működnek, (informatika, Braille írás-olvasás, tanácsadás, segédeszköz beszerzés), várjuk jelentkezésüket!

Felhívjuk figyelmüket, hogy 08.17 - 08.31-ig az ügyfélfogadás szünetel!

TÁJÉKOZTATÁS

Hello Holnap Telekom díjcsomag fogyatékossággal élők számára

A Magyar Telekom Nyrt. kedvezményes díjcsomagjának előfizetés díja 3.290 Ft/ hónap, mely 100%-ban leforgalmazható beszélgetésre és SMS-ekre bármely alapdíjas belföldi hálózat irányába. Előnyök: 0 Ft-os percdíj 3 db Telekom mobilszámra havi 100 óra erejéig, és 1000 db SMS hálózaton belül; ezen felül a percdíj hálózaton belül 19 Ft/ perc (Számlázás egyperces mérési egységekben); SMS 19 Ft/ db.

A díjcsomag megrendelésének feltételei: A Magyar Vakok és Gyengénlátók Országos Szövetsége (MVGYOSZ) által kibocsátott, érvényes vak tagsági igazolvány. További információért keresse fel valamely Telekom üzletet!

MVGYOSZ:  Újság előfizetések már év közben is lehetségesek.

Kérjük a tagdíjhátralékos tagjainkat, hogy rendezzék elmaradásukat, kérésre csekket küldünk! Előzetes egyeztetés után bankszámlára történő utalással is rendezhető a tagdíj, de a tagkönyv érvényesítése ekkor is szükséges, azt postán kérjük beküldeni! A tagdíj összege évi 2.500 Ft.

A 2015. 04.18-án tartott , 2014. évi évzáró Beszámoló Közgyűlés határozatai:

1/2015/KGY (04.18.) közgyűlési határozat

A Közgyűlés

- szavazatszámlálóknak: Kertész Líviát és Szlafkai Bertalant

- levezető elnöknek: Babarczi Esztert

- jegyzőkönyv vezetőnek: Suhajda Anitát

- jegyzőkönyv hitelesítőknek: Bokros Lajosnét és Nagy Zoltánt megválasztotta.

2/2015/KGY (04.18.) közgyűlési határozat

A Közgyűlés a meghívóban közzétett napirendi pontok tárgyalásának sorrendjét elfogadta, egyéb napirendi pont felvételét nem kérte.

3/2015/KGY (04.18.) közgyűlési határozat

A Közgyűlés az egyesület 2014 évi gazdasági beszámolóját, (mérleg, eredménykimutatás, közhasznúsági, szakmai és pénzügyi beszámoló), elfogadta.

4/2015/KGY (04.18 )közgyűlési határozat

A Közgyűlés az egyesület 2015 évi költségvetési, pénzügyi tervét elfogadta.

5/2015/KGY (04.18.) közgyűlési határozat

A Közgyűlés a Csörgőlabda Szakosztály 2014. évi gazdasági, pénzügyi és szakmai beszámolóját, valamint a 2015. évi költségvetési, pénzügyi tervezetét elfogadta.

6/2015/KGY (04.18.) közgyűlési határozat

A Közgyűlés a Felügyelő Szerv beszámolóját az egyesület 2014. évi gazdálkodásával, és szabályszerű működésével kapcsolatban elfogadta.

7/2015/KGY(04.18.) közgyűlési határozat

A Közgyűlés az Alapszabály III. fejezet 1b. pontját az alábbiak szerint módosítja:

„Az Egyesület pártoló tagja lehet: Mindazon természetes személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki, vagy amely, az Egyesület céljával, tevékenységével egyetért, abban vagyoni hozzájárulással vesz részt, és írásban jelentkezési szándékát az Egyesület Elnökének bejelenti. Költségvetési szerv az egyesület pártoló tagja nem lehet. Az Elnök a jelentkezés elfogadásáról névre szóló pártoló agsági igazolványt állít ki.

8/2015/KGY(04.18.) közgyűlési határozat

Az Egyesület Közgyűlése úgy határoz, hogy a kizárásos tagsági viszony megszűntetésének lehetőségét továbbra is fenntartja, annak feltételeit a Ptk. előírásai szerint rögzíti az Alapszabály vonatkozó részében.

9/2015/KGY(04.18.) közgyűlési határozat

Az Egyesület Közgyűlése úgy határoz, hogy az Alapszabály IV. fejezet 1. pontját az alábbiakkal egészíti ki:

„ A Közgyűlés megkezdésekor a jelenlévő tagok nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel megválasztják a Közgyűlés tisztségviselőit. (levezető elnök, szavazatszámlálók, jegyzőkönyv vezető, jegyzőkönyv hitelesítők)”

10/2015/KGY (04.18.) közgyűlési határozat

Az Egyesület Közgyűlése a 2016. évi tagdíjra vonatkozóan, a következőképp határozott:

a 18 év feletti rendes tagok tagdíjának összege változatlanul 2.500 Ft/év.

Főbb mérlegtételek és eredménykimutatás EFt-ban:

Befektetett eszközök:       5.927           Forgóeszközök:       6.195         Eszközök összesen:        12.122

Saját tőke:                       10.691           Céltartalék:                  392        Kötelezettségek:                         0

                                                              Passzívák:                1.039         Források összesen:         12.122

                                                                                                                Eredmény 2014.:               1.132

Összes bevétel:                 10.938                                                           Összes ráfordítás:              9.806

 

Üdvözlettel, az egyesület vezetősége és

Nagyné Papp Edit elnök

 
                                                                                                                  .....................................................................