2019. évi 2. sz. körlevél


Tisztelt Sorstársaink!
Felhívjuk figyelmüket közelgő programjainkra, rendezvényeinkre, melyekre mindenkit sok szeretettel várunk!
Dátum                                                      Rendezvény                                             Helyszín             

Jelentkezési és befizetési határidő: Termálfürdő kirándulás 2019. 08. 05.; a halászlé partira 2019. 07. 26.; 3 napos táborra folyamatosan, amíg a létszám be nem telik. Részvételi szándékukat kérjük mindenképpen szíveskedjenek előre jelezni!
Rendezvényeinkre mindenkit szeretettel várunk! A részvétel feltétele a rendezett tagsági viszony!

TÁMOGATÁSI LEHETŐSÉG!
Ismételten felhívjuk figyelmüket, hogy  2019. év végén is nyújt segédeszköz (látást javító és önálló életvitelt elősegítő eszközök) és vakvezető kutya részére kutyatáp vásárláshoz támogatást Egyesületünk.  Ennek igényléséhez szükség lesz a vásárlást igazoló, a tag nevére 2019. évben kiállított számlára, kutyatáp vásárlása esetén a vizsgázott vakvezető kutya dokumentumaira, (szerződés, igazolvány)  valamint az Egyesülethez benyújtott kérelemre. A pályázat kiírása megtörtént,  az Egyesület honlapján  közzétételre került www.vgykeme.hu/pályázatok menüpont alatt. Az ügyfélszolgálati irodában telefonon is nyújtunk tájékoztatást.

UM 005B Digitális nagyító NEAK és a forgalmazó általi támogatással történő vásárlási lehetőség!
Bővebb információ honlapunkon a www.vgykeme.hu oldalon található. Irodánkban tájékoztatjuk a vásárlással kapcsolatos feltételekről.

TÁVSZEM PROJEKT
Részvétel távoli segítségnyújtás látássérült emberek számára  címmel 2019. 05. 28-án  pályázatot írt ki egyesületünk iPhone 7 32 GB telefonkészülékekre, valamint a TÁVSZEM alkalmazás tesztelésben történő részvételre. A projekt célja, hogy a vak és gyengénlátó emberek akadálymentesen használható mobil eszközök segítségével az ország minden pontján azonos eséllyel jussanak magas színvonalú, internet alapú segítő szolgáltatáshoz. Ehhez az MVGYOSZ operátorai az év minden napján és a nap 24 órájában díjmentesen nyújtják szolgáltatásaikat. Egyesületünk ennek keretében 17 db. készüléket oszt ki pályázat útján egyesületi tagjai részére. A projekthez kapcsolódó iPhone tesztkészülékek pályázati kiírása megtörtént. Az első körben 12 db telefonkészülék talált gazdára. A fennmaradó 5 db készülékre a pályázati határidő meghosszabbítására kerül sor, melynek beküldési határideje 2019. július 22. A pályázat eredményéről minden pályázót levélben tájékoztatunk. A pályázattal kapcsolatos minden információ honlapunkon a www.vgykeme.hu oldalon megtalálható. Ügyfélszolgálati irodánk telefonon szívesen ad tájékoztatást a fentiekkel kapcsolatban.
Kérjük a tagdíjhátralékos tagjainkat, hogy rendezzék elmaradásukat, kérésre csekket küldünk! Előzetes egyeztetés után bankszámlára történő utalással is rendezhető a tagdíj, de a tagkönyv érvényesítése ekkor is szükséges, azt postán kérjük beküldeni!
A 2019. évi  tagdíj összege 3.000 Ft.

A 2019. 04. 27-én tartott , 2018. évi évzáró Beszámoló Közgyűlés határozatai:
1/2019/KGY (IV.27.) határozat
A Közgyűlés a határozati javaslat szerint
szavazatszámlálóknak: Nagy Zoltánné és Kertész Lívia
levezető elnöknek:Babarczi Eszter
jegyzőkönyv vezetőnek:Kotrosits Ferencné
jegyzőkönyv hitelesítőknek:Nagy Zoltán és Móricz Ádám sorstársat
megválasztotta.
Jelenlévők szavazati aránya: igen: 100 %, nem:0 %. tartózkodik:0.%.
2/2019/KGY (IV.27.) határozat
A Közgyűlés a napirendi pontok tárgyalásának sorrendjét elfogadta.
Jelenlévők szavazati aránya: igen: 100 %, nem: 0 %, tartózkodik: 0 %.
3/2019/KGY (IV.27.) határozat
A Közgyűlés a Felügyelő Szerv beszámolóját az Egyesület 2018. évi gazdálkodásával és szabályszerű működésével kapcsolatban elfogadta.
Jelenlévők szavazati aránya: igen:100 %, nem: 0 %,  tartózkodik: 0 %.
4/2019/KGY (IV.27.) határozat
A Közgyűlés az Egyesület 2018. évi gazdasági beszámolóját (mérleg, eredmény kimutatás,  szakmai és pénzügyi beszámoló) elfogadta.
Jelenlévők szavazati aránya: igen: 100 %, nem: 0 %, tartózkodik: 0 %.
5/2019/KGY (IV.27.) határozat
A Közgyűlés az egyesület 2019.évi költségvetési, pénzügyi tervét elfogadta.
Jelenlévők szavazati aránya: igen: 100 % nem: 0 %.  tartózkodik: 0 %.

6/2019/KGY (IV.27.) határozat
A Közgyűlés a Csörgőlabda Szakosztály beszámolóját a 2018-as évre vonatkozóan gazdálkodásával és szabályszerű működésével kapcsolatban elfogadta és 2019. évi tervezetét megszavazta.
Jelenlévők szavazati aránya: igen: 100 %  nem: 0 %,  tartózkodik: 0 %.

7/2019/KGY (IV.27.) határozat
Az Egyesület Közgyűlése a 2020. évi tagdíjra vonatkozóan, a következőképp határozott:
a 18 év feletti rendes tagok tagdíjának összege  3.200 Ft/év-re módosul, a 18 év alattiak továbbra sem fizetnek tagdíjat.
Jelenlévők szavazati aránya: igen:.100.%, nem: 0 %. tartózkodik: 0 %.

8/2019/KGY (IV.27.) határozat
Az Egyesület Közgyűlése az egyesület Adatkezelési Szabályzatát elfogadta az alábbiak szerint: 
Jelenlévők szavazati aránya: igen: 100 %, nem: 0 %. tartózkodik: 0 %.

9/2019/KGY (IV.27.) határozat
Az Egyesület Közgyűlése az egyesület 2019. évi Választó Közgyűlésének megtartásához a jelölő bizottsági tagokat megválasztotta az alábbi eredményekkel: 
Németh Istvánné: Jelenlévők szavazati aránya: igen: 100 %, nem: 0 %. tartózkodik: 0 %.
Kertész Lívia: Jelenlévők szavazati aránya: igen: 100 %, nem: 0 %. tartózkodik: 0 %.
Nagy Zoltánné: Jelenlévők szavazati aránya: igen: 100 %, nem: 0 %. tartózkodik: 0 %.

Főbb mérlegtételek és eredménykimutatás EFt-ban:
Befektetett eszközök:       4 919           Forgóeszközök:      8 043         Eszközök összesen:     12 962
Saját tőke:                       11 390           Kötelezettségek:             0        Passzívák:                           1 517
                                                                                                                Források összesen:       12 962
Összes bevétel: 7 323                                                                          Összes ráfordítás:            6 982
                                                                                                                Eredmény 2018.:               341
Üdvözlettel, az Egyesület vezetősége és

                                                                                                                      Nagyné Papp Edit
                                                                                                                      egyesületi elnök