1

8

6

1

5

0

0

1

9

4

9

9

5

2

9

1

1

 

Statisztikai számjel vagy adószám (csekkszámlaszám)

 

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek
közhasznú egyszerűsített éves beszámolója

 

2010. év

 

 

 

 

Vakok és Gyengénlátók Komárom-Esztergom Megyei Egyesülete

egyéb szervezet megnevezése

 

 

 

 

2800. TATABÁNYA, Mártírok út 24.

címe

 

 

 

 

 

 

 

 

Keltezés: 2011.03.20.

 

Az egyéb szervezet vezetője
(képviselője)

 

P.H.

 

 

 

 

Statisztikai számjel vagy adószám (csekkszámlaszám): 18615001949952911

Az egyéb szervezet megnevezése: Vakok és Gyengénlátók Komárom-Esztergom Megyei Egyesülete

Az egyéb szervezet címe: 2800. Tatabánya, Mártírok út 24.

 

KETTŐS KÖNYVVITELT VEZETŐ EGYÉB SZERVEZETEK

 KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT BESZÁMOLÓJÁNAK MÉRLEGE

2010. ÉV

 

 

adatok e Ft-ban

 

Sor-szám

A tétel megnevezése

Előző év

 

Előző év(ek) módosításai

Tárgyév

a

b

c

d

e

01.

A.

Befektetett eszközök (2.-4. sorok)

6027

 

 

6002

02.

I.

IMMATERIÁLIS JAVAK

 

 

 

03.

II.

TÁRGYI ESZKÖZÖK

6027

 

6002

04.

III.

BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK

 

 

 

05.

IV

BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÉRTÉKHELYESBÍTÉS

 

 

 

06.

B.

Forgóeszközök (7 - 10. sorok)

2890

 

3032

07.

I.

KÉSZLETEK

 

 

 

08.

II.

KÖVETELÉSEK

481

 

108

09.

III.

ÉRTÉKPAPÍROK

 

 

 

10.

IV.

PÉNZESZKÖZÖK

2409

 

2924

 

11.

C.        Aktív időbeli elhatárolások

 

 

 

12.

ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN (1+6 +11 sor)

8917

 

 

9034

13.

D.

Saját tőke (14. -19. sorok)

8603

 

8134

14.

I.

INDULÓ TŐKE / JEGYZETT TŐKE

 

 

 

15.

II.

TÖKEVÁLTOZÁS / EREDMÉNY

8359

 

8529

16.

III.

LEKÖTÖTT TARTALÉK

 

 

 

17.

IV.

ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK

 

 

 

18.

V.

TÁRGYÉVI EREDMÉNY ALAPTEVÉKENYSÉGBŐL
(KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉGBŐL)

244

 

-395

19.

VI.

TÁRGYÉVI EREDMÉNY VÁLLALKOZÁSI TEVÉKENYSÉGBŐL

 

 

 

20.

E.

Céltartalékok

74

 

120

21.

F.

Kötelezettségek (22. – 23. sorok)

388

 

780

8529

I.

HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK

0

 

780

23.

II.

RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK

388

 

0

24.

G.           Passzív időbeli  elhatárolások

 

 

 

25.

FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN
(13 – 20 + 21 + 24 sor)

8917

 

 

9034

 

 

 

 

Keltezés: 2011.03.17.  

 

 

Az egyéb szervezet vezetője

(képviselője)

 

 

 

Statisztikai számjel vagy adószám (csekkszámlaszám): 18615001949952911

Az egyéb szervezet megnevezése: Vakok és Gyengénlátók Komárom-Esztergom Megyei Egyesülete

Az egyéb szervezet címe: 2800. Tatabánya, Mártírok út 24.

 

 

 

KETTŐS KÖNYVVITELT VEZETŐ EGYÉB SZERVEZETEK KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK EREDMÉNYKIMUTATÁSA

 

2

0

1

 0

    ÉV

 

adatok E FT-ban

 

Sor­szám

A tétel megnevezése

Előző év

Előző év(ek) helyesbítései

Tárgyév

a

b

c

d

e

28.

F. ÖSSZES RÁFORDÍTÁS (D + E)

4522

 

5721

29.

G. ADÓZÁS  ELŐTTI  EREDMÉNY

244

 

-395

30.

H. ADÓFIZETÉSI KÖTELEZETTSÉG

0

 

0

31

I. TÁRGYÉVI VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY (G – H)

0

 

0

32.

 J. TÁRGYÉVI KÖZHASZNÚ EREDMÉNY (A – D)

244

 

-395

TÁJÉKOZTATÓ ADATOK

33

A. Személyi jellegű ráfordítások

2371

34.

1. Bérköltség

1860

35.

ebből: - megbízási díjak

915

36.

- tiszteletdíjak

0

37.

2. Személyi jellegű egyéb kifizetések

128

38.

3. Bérjárulékok

383

39.

B. A szervezet által nyújtott támogatások

0

 

40.

C. Továbbutalási céllal kapott támogatás

0

41.

D. Továbbutalt támogatás

0

 

 

 

Keltezés: 2011.03.20.

 

Az egyéb szervezet vezetője (képviselője)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Statisztikai számjel vagy adószám (csekkszámlaszám): 18615001949952911

Az egyéb szervezet megnevezése: Vakok és Gyengénlátók Komárom-Esztergom Megyei Egyesülete

Az egyéb szervezet címe: 2800. Tatabánya, Mártírok út 24.

 

KETTŐS KÖNYVVITELT VEZETŐ EGYÉB SZERVEZETEK KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK EREDMÉNYKIMUTATÁS

 

2

0

1

0

    ÉV

 

adatok E FT-ban

Sor­szám

A tétel megnevezése

Előző év

Előző év(ek) helyesbítései

Tárgyév

a

b

c

d

e

1.

A. Összes közhasznú tevékenység bevétele (1+2+3+4+5)

4766

 

5326

2.

1. Közhasznú célú működésre kapott támogatás

3371

 

3493

3.

a) alapítótól

0

 

0

4.

b) központi költségvetéstől

3157

 

2369

5.

c) helyi önkormányzattól

0

 

784

6.

d) társadalombiztosítótól

0

 

0

7.

e) egyéb,  ebből 1 % ....................................

214

 

340

8.

2. Pályázati úton elnyert támogatás

285

 

830

9.

3. Közhasznú tevékenységből származó bevétel

50

 

40

10.

4. Tagdíjból származó bevétel

959

 

587

11.

5. Egyéb bevétel

101

 

376

12.

B. Vállalkozási tevékenység bevétele

0

 

0

13.

C. Összes bevétel (A + B)

4766

 

5326

14.

E. Közhasznú tevékenység ráfordításai (1+2.+3.+4+5+6.)

4522

 

5721

15.

1. Anyagjellegű ráfordítások

1846

 

2219

16.

  2. Személyi jellegű ráfordítások

2553

 

2371

17.

3. Értékcsökkenési leírás

123

 

1012

18.

4. Egyéb ráfordítások

0

 

119

19.

5. Pénzügyi műveletek ráfordításai

 

 

 

20.

6. Rendkívüli ráfordítások

0

 

0

21

F. Vállalkozási tevékenység ráfordításai

(1. +2.+3.+4.+5.+6.)

0

 

0

22.

1. Anyagjellegű ráfordítások

0

 

0

23.

2. Személyi jellegű ráfordítások

0

 

0

24.

3. Értékcsökkenés

 

 

 

25.

4. Egyéb ráfordítások

 

 

 

26.

5. Pénzügyi műveletek ráfordításai

0

 

0

27.

6. Rendkívüli ráfordítások

0

 

0

T.1715/B.r.sz.   s - AB Nyomtatvány