Meghívó

2019. évi választó közgyűlésre


Tisztelt Sorstársak!
Az Egyesület vezetősége nevében tájékoztatjuk Önöket, hogy a 2014. évben választott vezetőség (Elnökség és Felügyelő Szerv, az országos küldöttek, valamint a Csörgőlabda Szakosztály vezetőinek) mandátuma lejár. Vezetőség választás miatt a Közgyűlést jelen meghívóval összehívjuk. Az Alapszabály szerint a tisztségekre a 18. életévét betöltött egyesületi tagok közül bárki jelölhető, a Jelölő Bizottság tagjainál ajánlások tehetőek, valamint ez a Választó Közgyűlésen is megtehető.
A Ptk és a Civil Törvény ismételt változtatásait az Alapszabályon keresztül kell vezetni, ezért a Közgyűlésen Alapszabály aktualizálására is sor kerül.
A Közgyűlés helye:            2800 Tatabánya Jubileum Park Városi Sportszövetség        Sportirodája.
A Közgyűlés időpontja:    2019. július 20. szombat 10 óra

Napirendi pontok:

  1. Jegyzőkönyv vezető, Levezető elnök, szavazat számlálók, és jegyzőkönyv hitelesítők megválasztása.
  2. Napirendi pontok jóváhagyása.
  3. Elnökség és Felügyelő Bizottság választása.
  4. Csörgőlabda Szakosztály vezetőség választás, a szakosztály tagjainak jelölése alapján
  5. Országos Küldöttek választása
  6. Az Alapszabály aktualizálása  megváltozott Ptk. jogszabályaihoz igazodóan.

Egyben tájékoztatjuk tagjainkat, hogy ha a Közgyűlés az eredetileg meghirdetett időpontban nem határozatképes, akkor ugyanarra a helyszínre, 10.30 órára ismételten Közgyűlést hívunk össze, mely az eredetileg meghirdetett napirendi pontokban a megjelent tagok létszámával határozatképes.
Kérjük megjelenésével és aktív részvételével segítse a Közgyűlés munkáját!
Amennyiben valaki nem ismeri a közgyűlés megjelölt helyszínét, abban az esetben gyülekező az Egyesület irodájában  9.00 órakor, mely esetben segítséget nyújtunk a közlekedésben.

Nagyné Papp Edit
VGYKEME elnök