Programok, események 2023

FOF2022 - projektzáró rendezvény

dátum: 2023. 08. 24.

FOF2022 projektzáró rendezvény

Nagyné Papp Edit köszöntötte a megjelenteket.
Tájékoztatása alapján a FOF2022-C-2579. kódszámú pályázat megvalósítási időszaka végéhez érkezett.  A projekt során több iskolával megkötött együttműködési megállapodás alapján szemléletformáló programokat tartott egyesületünk érzékenyítő csoportja.  Az iskolák mellett részt vett 3 Nyári Táborban tartott érzékenyítő programon is. A rendezvény során összegezték a kedvező tapasztalatokat, melyeket szeretnének majd felhasználni az elkövetkező időszakban.  
Az egyesület vezetője beszámolt arról is, hogy a projekt keretében milyen eszközök beszerzésére került sor, valamint bemutatásra került a 2023. júliusában elkészült „Szem-lélek formálás, empátia 2023” c. kiadványunk is, amelyet szintén a projekt keretében valósítottunk meg. A rendezvényhez kapcsolódóan került sor a munkatársak megbízási díjainak kifizetésére is.
Nagyné Papp Edit köszönetét fejezte ki a projektben szakmai megvalósítóként, valamint önkéntesként tevékenykedő munkatársak magas színvonalú munkájáért. Reményei szerint egy jól összeszokott dolgozott a feladatok megvalósításán, és bízik abban, hogy az elkövetkező időszakban is számíthat majd munkájukra.

A program a FOF2022 pályázat keretében a Belügyminisztérium és a Slachta Margit Nemzeti Szociálpolitikai Intézet támogatásával valósult meg.

Tovább a képekhez

Tatabánya - Nyári Tábor

dátum: 2023. 07. 25.

Egyesületünk szemléletformáló programot tartott 2023. július 25-én, a Herman Ottó Általános Iskolában. A fent említett civil szervezetet az eseményen 9 fő képviselte.
A rendezvényt megelőzően a szemléletformáló csoport tagjainak részvételével egy megbeszélés zajlott le, aminek keretében megtörtént a személyre szabott feladatok kijelölése.
A rendezvény napján, 2023. július 25-én egyesületünk képviselői megjelentek a Herman Ottó Általános Iskolában, ahol az állomások kijelölése után megkezdődött a tényleges program, aminek első részében Nagyné Papp Edit egyesületi elnök átfogó ismereteket adott át a gyerekeknek a látássérülés fogalmáról, és a segítségnyújtás megfelelő formáiról.
Az esemény 2. részében a diákok 5 helyszínen ismerkedhettek meg a fehérbottal való közlekedéssel, a Braille írással, a beszélő számítógépek, és okostelefonok használatával, és a mindennapos tevékenységekkel.
Ezt Követően, a tanulók feltehették az elhangzottakkal kapcsolatosan felmerült kérdéseiket, amelyek elsősorban a Siry nevet viselő virtuális asszisztens használatára terjedtek ki. A program végén a résztvevők visszajelzést adtak a szemléletformáló csoport tagjai részére a rendezvény lebonyolításáról. Ezek mindegyike pozitív volt.
Köszönjük a Herman Ottó Általános Iskola vezetőségének, hogy lehetővé tették számunkra a rendezvény megtartását.

A program a FOF2022 pályázat keretében a Belügyminisztérium és a Slachta Margit Nemzeti Szociálpolitikai Intézet támogatásával valósult meg.

Tovább a képekhez

Epöl - Nyári Tábor

dátum: 2023. 07. 12.

Epöl Nyári tábor - szemlélet formáló program

Egyesületünk 2023. július 12-én szemléletformáló programot szervezett Epölön, a falu könyvtárában. A fent említett civil szervezetet az eseményen 9 fő képviselte.
A rendezvényt megelőzően, Nagyné Papp Edit egyesületi elnök felvette a kapcsolatot az érzékenyítő csoport tagjaival. Ennek keretében az elnök asszony ismertette a programra való indulás időpontját, majd a személyre szabott feladatok is tisztázásra kerültek.
A kitűzött napon, 2023. július 12-én, az egyesület képviselői megjelentek a program helyszínén, ahol az állomások kijelölését követően, megkezdődött a rendezvény.
Az esemény két részből épült fel. Elsőként Nagyné Papp Edit egyesületi elnök átfogó ismereteket adott át a résztvevő diákok részére a látássérülés fogalmáról, és a segítségnyújtás megfelelő formáiról.
A program 2. részében, a gyerekek 5 állomáson, személyre szabott feladatok segítségével ismerkedhettek meg a beszélő okoseszközök használatával, a Braille írással, a fehérbotos közlekedéssel, valamint a mindennapos tevékenységekkel.
A rövid előadások után, a tanulók feltehették az elhangzottakkal kapcsolatosan felmerült kérdéseiket.
Az esemény lezárása ként a résztvevő diákok visszajelzést adtak az érzékenyítő csoport részére a program lebonyolításával kapcsolatosan. Ezek mindegyike pozitív volt.
Az elutazást megelőzően egy közös kép is készült egyesületünk képviselőivel, és a résztvevő gyermekekkel.
A program a FOF2022 pályázat keretében a Belügyminisztérium és a Slachta Margit Nemzeti Szociálpolitikai Intézet támogatásával valósult meg.

Tovább a képekhez

Annavölgy - Nyári Tábor

dátum: 2023. 07. 06.

Annavölgy szemlélet formáló program

Egyesületünk 2023 július 6-án szemléletformáló programot szervezett az Annavölgyi könyvtárban. A civil szervezetet az eseményen 9 fő képviselte.
A rendezvényt megelőzően, Nagyné Papp Edit egyesületi elnök felvette a kapcsolatot az érzékenyítő csoport tagjaival, aminek keretében ismertetésre került a program helyszínére való indulás időpontja, ezen kívül a megbeszélés során a személyre szabott feladatok is tisztázásra kerültek.
A kitűzött napon, 2023. július 6-án a szemléletformáló csoport tagjai autóbusszal érkeztek meg az Annavölgyi könyvtárba, ahol az állomások kijelölését követően, megkezdődött a tényleges program.
Az esemény első részében Nagyné Papp Edit átfogó ismereteket adott át a tanulók részére a látássérülés fogalmáról, és a segítségnyújtás megfelelő formáiról.
A rendezvény 2. részében a gyerekek 5 állomáson, személyre szabott feladatokon keresztül ismerkedhettek meg a beszélő számítógépek, és okostelefonok használatával, a fehérbotos közlekedéssel, a Braille írással, és a mindennapos tevékenységekkel. Ezután a diákok feltehették az elhangzottakkal kapcsolatosan felmerülő kérdéseiket, amelyek elsősorban a Youtube, és a Messenger nevet viselő alkalmazások használatára terjedtek ki.
A program zárásaként, a diákok visszajelzést adtak az érzékenyítő csoport részére az esemény lebonyolításával kapcsolatosan. Ezek mindegyike pozitív volt.
Köszönjük az Annavölgyi Könyvtár vezetésének, hogy lehetőséget biztosítottak a számunkra a rendezvény lebonyolítására.

A program a FOF2022 pályázat keretében a Belügyminisztérium és a Slachta Margit Nemzeti Szociálpolitikai Intézet támogatásával valósult meg.

Tovább a képekhez

Komárom

dátum: 2023. 04. 19.

Szemléletformáló program, Komárom

Egyesületünk számára kiemelkedően fontosak voltak a Komáromi Jókai Mór Gimnáziumban megtartott szemléletformáló programok, melyet az iskola diákjai számára tartottunk 2 csoportban.
Komárom-Esztergom megye egyik olyan középiskolája, ahol látássérült tanuló oktatásával is foglalkoznak.
A tanulók nagy érdeklődéssel vettek részt az általunk megtartott szemléletformáló programon. Személyesen találkozhattak látássérült animátorainkkal.  Eddig átélt tapasztalataikkal gyakran színesítették interaktív előadásaikat. A különböző állomásokon megismerkedhettek a látássérültek mindennapi problémáival. Játékos feladatokat végeztek letakart szemmel, amelyek megoldása több esetben nehézséget okozott. A számítógép vakos módban történő  kezelése, a felolvasó program, valamint az okostelefon használat nagy érdeklődésre tartott számot. A Braille állomáson  a Braille írás történetét ismerték meg, egyszerű szavakat rakhattak ki Braille ABC segítségével. Távozáskor mindenki kapott egy kis kártyát, amelyen a keresztneve pontírással szerepelt.  A közlekedés állomáson a fehér bottal történő közlekedés alapjaival ismerkedtek, bekötött szemmel akadálypályán tájékozódhattak, fehér bot segítségével juthattak el a célállomásig.  A tanulók a szimulációs szemüvegek segítségével megtapasztalhatták, hogy a leggyakrabban előforduló szembetegségekkel élők, hogyan látják az őket körülvevő világot, írtak, olvastak, feladatokat végeztek el, kisebb nagyobb sikerrel.
Szemléletformáló programunk során találkoztunk egyesületünk tagjával, aki látássérült diákként 2022. szeptemberében kezdte meg tanulmányait az intézményben, és nagyon kedvező tapasztalatokról számolt be. A programunkon részt vevő diákok pedig a vele kapcsolatos élményeiket  is megosztották velünk.
Szemléletformáló programunk eredményessége nem kérdéses, hiszen a résztvevők átfogó képet kaptak a vakokról, önálló életvitelüket nehezítő tényezőkről, Pozitív és negatív példák sorozatával megtapasztalták mire figyeljenek, ha látássérülttel találkoznak a későbbiek során.

A program a FOF2022 pályázat keretében a Belügyminisztérium és a Slachta Margit Nemzeti Szociálpolitikai Intézet támogatásával valósult meg.

Tovább a képekhez

Bokod I-II.

dátum: 2023. 03. 13

Szemlélet formáló program Bokod

2023. március 7-én, és 9-én egyesületünk szervezésében egy 2 napos szemléletformáló programsorozat zajlott le a bokodi Általános Iskolában. Az eseménysorozaton egyesületünket 8 fő képviselte.
A rendezvényeket megelőzően Nagyné Papp Edit egyesületi elnök egyeztette az érzékenyítő csoport tagjaival az eseményekkel kapcsolatos legfontosabb tudnivalókat.
A kitűzött napokon egyesületünk tagjai megjelentek a bokodi Általános iskolában, ahol az állomások kijelölését követően megkezdődtek a programok amelyek két részből épültek fel.
Elsőként Nagyné Papp Edit egyesületi elnök átfogó ismereteket adott át a résztvevő diákoknak, és tanáraiknak a látássérülés fogalmáról, és a segítségnyújtás megfelelő formáiról.
Az eseménysorozat 2. részében, az oktatási intézmény felsőtagozatos diákjai megismerkedhettek a fehérbottal való közlekedéssel, a Braille írással, az okoseszközökkel, valamint a vak, és a gyengénlátó emberek számára nehézséget jelentő mindennapos tevékenységekkel.
A programok végén, a résztvevő diákok, és tanáraik visszajelzést adtak az érzékenyítő csoport részére az események lebonyolításával kapcsolatosan. A visszajelzések mindegyike pozitív volt.
Ezt követően Nagyné Papp Edit egyesületi elnök lezárta a programsorozatot.
Pillmann Tünde
Várgesztes, 2023. március 13.

A program a FOF2022 pályázat keretében a Belügyminisztérium és a Slachta Margit Nemzeti Szociálpolitikai Intézet támogatásával valósult meg.

Tovább a képekhez

Bokod I.

Bokod II.

Tarján 2

dátum: 2023. 03. 01.

Szemlélet formáló program Tarján

2023. március 1-jén ismételten szemléletformáló program zajlott le a tarjáni Német Nemzetiségi Általános Iskolában. Szervezetet az eseményen 8 fő képviselte. A rendezvény előzményeként, Pillmann Tünde, a projekt szakmai vezetője egyeztette az érzékenyítő csoport tagjaival a programmal kapcsolatos legfontosabb tudnivalókat.

Az esemény napján, 2023. március 1-jén, a résztvevők megjelentek a tarjáni Általános Iskolában, ahol az állomások kijelölését követően, megkezdődött a rendezvény.
Az esemény első részében Nagyné Papp Edit egyesületi elnök átfogó ismereteket adott át az intézmény tanulói, és tanárai részére a látássérülés fogalmáról, valamint a segítségnyújtás megfelelő formáiról.
A program 2. részében, az iskola felső tagozatos diákjai 4 állomáson ismerkedhettek meg a fehérbottal való közlekedéssel, a Braille írással, a beszélő okostelefonok, és számítógépek használatával, valamint azokkal a mindennapos tevékenységekkel, amelyek a vak, és a gyengénlátó emberek számára nehézséget okoznak.
A rendezvény zárásaként, az oktatási intézmény dolgozói részéről egy szívélyes vendéglátásban részesültünk, aminek keretében a pedagógusok visszajelzést adtak az érzékenyítő csoport tagjai részére a szemléletformáló program lebonyolításával kapcsolatosan. Ezek mindegyike pozitív volt.
A fentiek mellett szóba kerültek a koronavírus járvány okán kihírdetett veszélyhelyzettel kapcsoslatos tapasztalatok is. A tanárok elmondása szerint a gyerekeknek sok esetben nehézséget okozott a csoportos on-line értekezletek, és tanórák megtartására optimalizált informatikai platformok használatának elsajátítása.
A megbeszélést követően az intézmény igazgatója megköszönte egyesületünk képviselőinek a részvételt, majd lezárta a rendezvényt.
Pillmann Tünde Várgesztes, 2023. március 2.

A program a FOF2022 pályázat keretében a Belügyminisztérium és a Slachta Margit Nemzeti Szociálpolitikai Intézet támogatásával valósult meg.

Tovább a képekhez

Tarján

dátum: 2023. 02.22.

Szemlélet formáló program Tarján

2023. február 22-én, a tarjáni Német Nemzetiségi Általános Iskolában vett részt szemléletformáló programon egyesületünk érzékenyítő csoportja. A iskola 4. és 5. osztályos tanulói személyesen találkozhattak a látássérültekkel, megismerkedhettek életükkel, mindennapjaikat övező nehézségeikkel. Képzett mentoraink révén megtapasztalhatták a közlekedésben, a mindennapos tevékenységek során előforduló nehézségeket. Ismerkedtek a számítógép és okostelefon kezelésében használt technikákkal, a Braille-írás történetével, jelentőségével gyakorlati alkalmazásával.

A program a FOF2022 pályázat keretében a Belügyminisztérium és a Slachta Margit Nemzeti Szociálpolitikai Intézet támogatásával valósult meg.

Tovább a képekhez

Vértessomló

dátum: 2023. 02.16.

Szemlélet formáló program Vértesomló

2023. február 16-án egyesületünk szervezésében egy szemléletformáló program került megtartásra a Vértessomlói Általános Iskolában. A fent említett civil szervezetet az eseményen 9 fő képviselte. A jelen beszámoló keretein belül érdemes említést tenni arról, hogy a rendezvényt megelőzően, 2023. január 16-án, a szemléletformáló csoport részvételével egy megbeszélés zajlott le Tatabányán, a Millenium-parkban található sportirodában, aminek keretében egyeztetésre kerültek a rendezvénnyel kapcsolatos legfontosabb tudnivalók. A kitűzött napon, 2023. február 16.án, egyesületünk képviselői megjelentek a rendezvény helyszínén. A program két részből épült fel. A rendezvény első részében egyesületünk elnöke, Nagyné Papp Edit átfogó ismereteket adott át a diákoknak, és tanáraiknak a látássérülés fogalmáról, és a segítségnyújtás megfelelő formáiról. Az esemény 2. részében a felső tagozatos gyerekek 4 állomáson ismerkedhettek meg a vak, és a gyengénlátó emberek által használt beszélő segédeszközökkel, a fehérbottal való közlekedéssel, valamint a Braille írással. A program zárásaként a résztvevő diákok, és tanáraik visszajelzést adtak a szemléletformáló csoport részére a program lebonyolításáról, ezek mindegyike pozitív volt. Számomra meglehetősen felemelő élmény volt egy olyan intézménybe visszatérni, ahol az országban elsőként vállalták egy látássérült gyermek integrált oktatását.

Írta: Pillman Tünde, Várgesztes

A program a FOF2022 pályázat keretében a Belügyminisztérium és a Slachta Margit Nemzeti Szociálpolitikai Intézet támogatásával valósult meg.

Tovább a képekhez

Esélyóra a tatabányai Kollégiumban

dátum: 2023. 01.31.

Esélyóra Tatabánya

A tatabányai Kollégium nevelőtanárától kaptunk meghívást tematikus foglalkozás keretében érzékenyítő tréning megtartására. Egyesületünk munkatársai örömmel fogadták a felkérést és kidolgozták az foglalkozás tematikáját. Ennek keretében az általános tájékoztatás keretében megismerkedhettek a hallgatók, hogyan élik mindennapjaikat a látássérültséggel rendelkezők, hogyan közlekednek, hogyan szervezik napjaikat, milyen módon történik a kapcsolattartás, mivel töltik szabadidejüket. Fontos téma volt a helyes segítségnyújtással történő ismerkedés. Az előadók szimulációs szemüvegek segítségével mutatták be, hogyan látnak a különböző látássérültséggel rendelkezők. A programon több mint 60 fő tanuló és felnőtt vett részt.

Tovább a képekhez