Vakok Állami Intézete

székhely: 1146 Budapest XIV. ker. Hermina út 21.
telefon, (Budapest) porta: 06-1-872-9500
telefon, (Tata) klienskoordinátor: 06-20-335-8331

Az intézmény székhelyén működő szociális szolgáltatások:

  • nappali ellátás,
  • komplex rehabilitációs ellátás (elemi rehabilitáció bentlakásos formában, rehabilitációs intézményi ellátás),
  • ápolást, gondozást nyújtó intézményi ellátás.

Az intézmény telephelyein működő szolgáltatási formák:

  • ápolást, gondozást nyújtó intézményi ellátás (Budapest, Hungária körút),
  • intézményen belüli fejlesztő-felkészítő foglalkoztatás (Budapest, Ida utca)
  • rehabilitációs célú lakóotthon (Budapest, Rökk Szilárd utca),
  • utógondozást biztosító kiléptető lakás (Budapest, Sárrét park),
  • rehabilitációs intézményi ellátás (Tata, Deák Ferenc utca).

A VÁI a 16 év feletti, látássérült személyek nappali ellátását, komplex rehabilitációját, ápolását, gondozását, a munkaerő-piaci integrációjának elősegítését biztosítja.

 

Nappali ellátás keretében:


az intézmény napközbeni tartózkodásra, a szabadidő hasznos eltöltésére, étkezésre, pihenésre, társas kapcsolatokra, valamint alapvető higiéniai szükségleteik kielégítésére nyújt lehetőséget.

A komplex rehabilitációs szolgáltatás

magába foglalja:
a fizikai állapot és a látásképesség megőrzését, fejlesztését,
az önellátáshoz, önfenntartáshoz szükséges készségek, képességek fejlesztését,
mentálhigiénés segítségnyújtást a megfelelő önismeret kialakítása, az önbizalom növelése érdekében,
az igénybevevők készségeinek, képességeinek megfelelő oktatási, szakképzési, foglalkoztatási forma felkutatását, a hozzáférés biztosítása, a beilleszkedés segítése érdekében,
az igénybevevők szociális biztonságához szükséges erőforrások felkutatását és a hozzáférés biztosítását,
a szolgáltatást igénybevevők teljes ellátását.

Ápolást-gondozást biztosító szolgátatásunk

azon önellátásukban korlátozott, látássérült emberek számára, akiknek ellátása saját otthonukban biztonságosan nem megoldható.