Nyertes pályázataink 2022

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma felkérésére a Slachta Margit Nemzeti Szociálpolitikai Intézet pályázatot hirdetett


„Fogyatékos személyek helyi, regionális és országos szervezeteinek szakmai programjainak támogatása 2022” (FOF2022)

 

címmel.

A FOF2022-C-2579. kódszámú pályázaton a Vakok és Gyengénlátók Komárom-Esztergom Megyei Egyesülete 1 998 973 Ft. támogtást nyert.


A pályázat megvalósítási időszaka: 2022. szeptember 1. - 2023. augusztus 31.


A pályázat címe: "Szem-lélek formálás, empátia programsorozat"


Rövid összefoglaló:


Érzékenyítő programsorozatunk célja a látásfogyatékossággal élők és családjuk életminőségének javítása, melyet az irányukban tapasztalt előítéletek csökkentésével, szemléletformáló programok szervezésével szeretnénk elérni. E szemlélet megváltoztatása érdekében több éve szervezünk iskolai közösségeknek személyes találkozásokat, ahol megismertetjük a látásfogyatékosságot, mint állapotot, az érintettek életkörülményeit, kommunikációjuk speciális módjait és eszközeit. Ugyanakkor felhívjuk a figyelmet a szükséges és elvárható segítségnyújtási formákra, módokra is.
A pályázat célja:
Magyarországon 33.000 fő vak, 218.000 fő látássérült személy él, és további több ezer fő veszíti el a látását évente. (SOTE 2017.) Információink 90%-át a látással  nyerjük. Ha e képesség elveszik, bekövetkezik a kiszolgáltatottság, az aktivitás csökkenés, testi, lelki egészségkárosodás. Az információk hiánya és a téves vélekedések miatt társadalmi szinten megjelenik az előítélet, a diszkrimináció. A segítő szándék sokszor kudarcba fullad, ha az nem megfelelő. (pl. nem értékelhető verbális információk) E hátrányok leküzdése és a szemlélet kedvező irányú megváltoztatása érdekében szervezzük 'Szem, lélek formálás, - empátia' című felvilágosító programsorozatunkat 2013 év óta.
FOF 2022 évi programunkat szintén tanintézményekben kívánjuk megvalósítani, korcsoport szerint a 7 - 16 év közötti diákok érzékenyítésével. A programot minden esetben adaptáljuk a résztvevő iskolák szellemiségéhez, körülményeihez, a tanulók korához és készségeihez, képességeihez.
Személyes találkozásaink során megismertetjük a látásfogyatékosságot, mint állapotot, a kialakulások okait, az érintettek életkörülményeit, kommunikációjuk speciális módjait és eszközeit. Megmutatjuk tudásukat, elért eredményeiket, önálló életviteli lehetőségeiket. Ugyanakkor felhívjuk a figyelmet a szükséges és elvárható segítségnyújtási formákra, módokra is.
A téves sztereotípiák felszámolása céljából pozitív példákon keresztül mutatjuk be, hogy megfelelő körülmények és lehetőségek biztosítása esetén a látássérültek is tanulhatnak, vállalhatnak munkát, sportolhatnak akár paralimpiáig is eljutva, alapíthatnak családot és élhetnek teljes életet, saját határaik és korlátaik figyelembe vételével.

Érdekvédelmi szervezetként fontosnak tartjuk, hogy e szemléletformáló programjainkat saját sorstársaink bevonásával valósítsuk meg, hogy 'tapasztalati szakértőként', hitelesen maguk mutathassanak rá saját problémáikra, melyeket ők ismernek a legjobban.
Programunk elvárt eredménye a fogyatékossággal élő személyeket érintő társadalmi szemlélet kedvező irányú megváltoztatása, a zavartalan együttélés elősegítése a többségi társadalommal, és az integráció.

Megvalósítani kívánt programunk:


Érzékenyítő program sorozat, empátia  gyakorlatokkal, az alábbiak szerint.
Több év tapasztalatára épülő érzékenyítő program folytatása tájékoztatással, felvilágosítással, pozitív és negatív példák bemutatásával, interaktív módon, játékos és ügyességi feladatok megoldásával.

Beszámolók