Pályázati felhívás 2024 évre

Dátum: 2024. 06. 05.

Segédeszköz (látást javító és önálló életvitelt elősegítő eszközök) és vakvezető kutya részére kutyatáp vásárlás támogatásához


A pályázati támogatás forrása: Az adózó állampolgárok jövedelmük alapján, az MVGYOSZ részére felajánlott Szja 1% részösszege.

A pályázati forrással támogathatók köre:
Az Egyesület azon tagjai, akik a kiírási feltételeknek megfelelnek.
A felhasználás módja: Az MVGYOSZ által meghatározott felhasználási feltételek, valamint az Egyesület vezetősége által hozott határozat szerint.

• segédeszköz-támogatás tagok részére:
látást javító és önálló életvitelt elősegítő eszközök, pl.: fehér botok, nagyítók, beszélő eszközök, tapintható eszközök (pl. Braille-karóra, Braille-tábla, Braille-térkép, játékok), szemüveg lencse, picht írógép, számítógépek, szkenner, diktafon, CD lejátszó, MP3 lejátszó, telefonhoz és számítógéphez képernyő felolvasó szoftver, iPhone, beszéd program futtatására alkalmas mobiltelefonok, mobil segítőtárs program által támogatott készülékek vásárlásához történő hozzájárulás)

• támogatás vakvezető kutyák élelmezésére, kutyatápról szóló számla ellenében.

A tagoknak nyújtott támogatás feltételei:
• Kérelem benyújtása (személyesen vagy postai úton) 2024. október 31. napi beérkezésig, mely akkor érvényes, ha az irodavezető azt iktatta és visszaigazolta.

• A kérelemhez mellékelni kell a vásárlást igazoló, a tag nevére 2024. évben kiállított eredeti számlát, kutyatáp vásárlása esetén a vizsgázott vakvezető kutya dokumentumait (szerződés, igazolvány) is. (Amennyiben az egyesületnél még nem áll rendelkezésre).

• Csak hiánytalanul kitöltött és aláírt adatlapot áll módunkban elfogadni.
• A kérelem befogadásának alapfeltétele a 2024. évig rendezett tagsági viszony!

A kérelem nyomtatvány letölthető az Egyesület honlapjáról az alábbi menüpontból:
Támogatási kérelem 2024 évi támogatáshoz

A támogatási kérelem átvehető személyesen az irodavezetőnél vagy kérésre postán küldjük.

A támogatás mértéke: Pozitív elbírálás esetén a számla értéke, de max. 15.000 Ft.
A pályázati kérelmeket az Egyesület Elnöksége 2024.11.15.-ig elbírálja, és a döntésről minden érdeklődőt a megadott elérhetőségen értesít.

Az elbírálás a beérkezett igények alapján, elnökségi döntéssel történik, melyről a kérelmezőket tájékoztatjuk.
Előnyben részesül az a pályázó, aki a 2023. évben nem kapott támogatást!

Bővebb információ az irodavezetőnél kérhető ügyfélfogadási időben személyesen vagy telefonon!

Ügyfélfogadás: hétfő -  szerda: 10:00-14:00; Csütörtök 13:00-17:00
06-34/317-559; 06-30/506-48-26