Programok, események 2023

Tarján 2

dátum: 2023. 03. 01.

Szemlélet formáló program Dorog

2023. március 1-jén ismételten szemléletformáló program zajlott le a tarjáni Német Nemzetiségi Általános Iskolában. Szervezetet az eseményen 8 fő képviselte. A rendezvény előzményeként, Pillmann Tünde, a projekt szakmai vezetője egyeztette az érzékenyítő csoport tagjaival a programmal kapcsolatos legfontosabb tudnivalókat.

Az esemény napján, 2023. március 1-jén, a résztvevők megjelentek a tarjáni Általános Iskolában, ahol az állomások kijelölését követően, megkezdődött a rendezvény.
Az esemény első részében Nagyné Papp Edit egyesületi elnök átfogó ismereteket adott át az intézmény tanulói, és tanárai részére a látássérülés fogalmáról, valamint a segítségnyújtás megfelelő formáiról.
A program 2. részében, az iskola felső tagozatos diákjai 4 állomáson ismerkedhettek meg a fehérbottal való közlekedéssel, a Braille írással, a beszélő okostelefonok, és számítógépek használatával, valamint azokkal a mindennapos tevékenységekkel, amelyek a vak, és a gyengénlátó emberek számára nehézséget okoznak.
A rendezvény zárásaként, az oktatási intézmény dolgozói részéről egy szívélyes vendéglátásban részesültünk, aminek keretében a pedagógusok visszajelzést adtak az érzékenyítő csoport tagjai részére a szemléletformáló program lebonyolításával kapcsolatosan. Ezek mindegyike pozitív volt.
A fentiek mellett szóba kerültek a koronavírus járvány okán kihírdetett veszélyhelyzettel kapcsoslatos tapasztalatok is. A tanárok elmondása szerint a gyerekeknek sok esetben nehézséget okozott a csoportos on-line értekezletek, és tanórák megtartására optimalizált informatikai platformok használatának elsajátítása.
A megbeszélést követően az intézmény igazgatója megköszönte egyesületünk képviselőinek a részvételt, majd lezárta a rendezvényt.
Pillmann Tünde Várgesztes, 2023. március 2.

A program a FOF2022 pályázat keretében a Belügyminisztérium és a Slachta Margit Nemzeti Szociálpolitikai Intézet támogatásával valósult meg.

Tarján

dátum: 2023. 02.22.

Szemlélet formáló program Dorog

2023. február 22-én, a tarjáni Német Nemzetiségi Általános Iskolában vett részt szemléletformáló programon egyesületünk érzékenyítő csoportja. A iskola 4. és 5. osztályos tanulói személyesen találkozhattak a látássérültekkel, megismerkedhettek életükkel, mindennapjaikat övező nehézségeikkel. Képzett mentoraink révén megtapasztalhatták a közlekedésben, a mindennapos tevékenységek során előforduló nehézségeket. Ismerkedtek a számítógép és okostelefon kezelésében használt technikákkal, a Braille-írás történetével, jelentőségével gyakorlati alkalmazásával.

A program a FOF2022 pályázat keretében a Belügyminisztérium és a Slachta Margit Nemzeti Szociálpolitikai Intézet támogatásával valósult meg.

Vértessomló

dátum: 2023. 02.16.

Szemlélet formáló program Dorog

2023. február 16-án egyesületünk szervezésében egy szemléletformáló program került megtartásra a Vértessomlói Általános Iskolában. A fent említett civil szervezetet az eseményen 9 fő képviselte. A jelen beszámoló keretein belül érdemes említést tenni arról, hogy a rendezvényt megelőzően, 2023. január 16-án, a szemléletformáló csoport részvételével egy megbeszélés zajlott le Tatabányán, a Millenium-parkban található sportirodában, aminek keretében egyeztetésre kerültek a rendezvénnyel kapcsolatos legfontosabb tudnivalók. A kitűzött napon, 2023. február 16.án, egyesületünk képviselői megjelentek a rendezvény helyszínén. A program két részből épült fel. A rendezvény első részében egyesületünk elnöke, Nagyné Papp Edit átfogó ismereteket adott át a diákoknak, és tanáraiknak a látássérülés fogalmáról, és a segítségnyújtás megfelelő formáiról. Az esemény 2. részében a felső tagozatos gyerekek 4 állomáson ismerkedhettek meg a vak, és a gyengénlátó emberek által használt beszélő segédeszközökkel, a fehérbottal való közlekedéssel, valamint a Braille írással. A program zárásaként a résztvevő diákok, és tanáraik visszajelzést adtak a szemléletformáló csoport részére a program lebonyolításáról, ezek mindegyike pozitív volt. Számomra meglehetősen felemelő élmény volt egy olyan intézménybe visszatérni, ahol az országban elsőként vállalták egy látássérült gyermek integrált oktatását.

Írta: Pillman Tünde, Várgesztes

A program a FOF2022 pályázat keretében a Belügyminisztérium és a Slachta Margit Nemzeti Szociálpolitikai Intézet támogatásával valósult meg.

Esélyóra a tatabányai Kollégiumban

dátum: 2023. 01.31.

Szemlélet formáló program Dorog

A tatabányai Kollégium nevelőtanárától kaptunk meghívást tematikus foglalkozás keretében érzékenyítő tréning megtartására. Egyesületünk munkatársai örömmel fogadták a felkérést és kidolgozták az foglalkozás tematikáját. Ennek keretében az általános tájékoztatás keretében megismerkedhettek a hallgatók, hogyan élik mindennapjaikat a látássérültséggel rendelkezők, hogyan közlekednek, hogyan szervezik napjaikat, milyen módon történik a kapcsolattartás, mivel töltik szabadidejüket. Fontos téma volt a helyes segítségnyújtással történő ismerkedés. Az előadók szimulációs szemüvegek segítségével mutatták be, hogyan látnak a különböző látássérültséggel rendelkezők. A programon több mint 60 fő tanuló és felnőtt vett részt.